Bantrafik

Statistik om trafik, transporter, fordon och infrastruktur för järnvägar, spårvägar och tunnelbana i Sverige.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Gods- och passagerartrafiken belyses ur en lång rad aspekter. Exempelvis presenteras statistik om trafik- och transportarbete, godsmängd och antal resor. Vidare finns uppgifter om infrastrukturen, till exempel sammanlagd banlängd och antal korsningar. Företagen som trafikerar infrastrukturen förtecknas och deras insatser i form av fordon och personal summeras.


Publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Bantrafik 2023
Ladda ner Bantrafik 2023, PDF
Ladda ner Bantrafik 2023, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Bantrafik 2023, PDF
Bantrafik 2022
Ladda ner Bantrafik 2022, PDF
Ladda ner Bantrafik 2022, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Bantrafik 2022, PDF
Bantrafik 2021
Ladda ner Bantrafik 2021, PDF
Ladda ner Bantrafik 2021, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Bantrafik 2021, PDF
Bantrafik 2020
Ladda ner Bantrafik 2020, PDF
Ladda ner Bantrafik 2020, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Bantrafik 2020, PDF
Bantrafik 2019
Ladda ner Bantrafik 2019, PDF
Ladda ner Bantrafik 2019, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Bantrafik 2019, PDF
Bantrafik 2018
Ladda ner Bantrafik 2018, PDF
Ladda ner Bantrafik 2018, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Bantrafik 2018, PDF
Bantrafik 2017
Ladda ner Bantrafik 2017, PDF
Ladda ner Bantrafik 2017, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Bantrafik 2017, PDF
Bantrafik 2016
Ladda ner Bantrafik 2016, PDF
Ladda ner Bantrafik 2016, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Bantrafik 2016, PDF
Bantrafik 2015
Ladda ner Bantrafik 2015, PDF
Ladda ner Bantrafik 2015, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Bantrafik 2015, PDF
Bantrafik 2014
Ladda ner Bantrafik 2014, PDF
Ladda ner Bantrafik 2014, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Bantrafik 2014, PDF
Bantrafik 2013
Ladda ner Bantrafik 2013, PDF
Ladda ner Bantrafik 2013, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Bantrafik 2013, PDF
Bantrafik 2012
Ladda ner Bantrafik 2012, PDF
Ladda ner Bantrafik 2012, XLS
Ladda ner Beskrivning av statistiken Bantrafik 2012, PDF
Bantrafik 2011
Ladda ner Bantrafik 2011, PDF
Ladda ner Bantrafik 2011, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Bantrafik 2011, PDF
Bantrafik 2010
Ladda ner Bantrafik 2010, PDF
Ladda ner Bantrafik 2010, XLS
Ladda ner Beskrivning av statistiken Bantrafik 2010, PDF
Bantrafik 2009
Ladda ner Bantrafik 2009, PDF
Ladda ner Bantrafik 2009, XLS

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar all kommersiell bantrafik, bland undantagen är till exempel museitrafik och trafik inne på industriområden. Av sekretesskäl redovisas i princip inga uppgifter per företag eller per sträcka, utan summeras för hela landet.

Publicering

Bantrafik publiceras en gång per år i juni. Statistiken finns tillgänglig i tabellverk (Excelformat) och i Trafikanalys statistikportal. I tabellverken finns det längre tidsserier än vad som först är synligt, som längst från 2000. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se mer. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.