""


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistiktabeller, statistikblad och pressmeddelande om vägtrafikskador under 2023.

Här hittar du statistiken