Utländska lastbilstransporter i Sverige

Lastbil på landsväg FotoMostphotos


Tabeller och statistikblad om utländska lastbilstransporter i Sverige publiceras. Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från och inom Sverige.

Här hittar du statistiken