Körsträckor med svenskregistrerade fordon

Statistiken visar antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år. Körsträckorna beräknas med hjälp av en modell som baseras på uppgifter om mätarställningen som besiktningsorganen registrerar i samband med kontrollbesiktning.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Mätarställningsuppgifterna från besiktningsorganen matchas sedan med fordonsregistret och på så sätt skapas körsträckor för varje enskilt fordon. Uppgifter om mätarställningar finns tillgängliga för personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar.

Körsträckorna summeras årsvis och redovisas som det totala trafikarbetet samt genomsnittliga körsträckor för några olika fordonskategorier. Observera att denna metod inte ger svar på var fordonen har kört, t.ex. om körsträckan har tillryggalagts i Sverige eller utomlands.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Körsträckor 2020
Körsträckor 2019
Körsträckor 2018 reviderad
Körsträckor 2018
Körsträckor 2017
Körsträckor 2016
Körsträckor 2015
Körsträckor 2014
Körsträckor 2013
Körsträckor 2012
Körsträckor 2011
Körsträckor 2010

Undersökningen om körsträckor publiceras årligen och uppgifterna för motorcyklar uppdateras och publiceras under hösten.

PM 2011:4 Reviderad modell för beräkning av körsträckor – nya data för vägtrafiken 1999-2009