Statistiken visar antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år. Körsträckorna beräknas med hjälp av en modell som baseras på uppgifter om mätarställningen som besiktningsorganen registrerar i samband med kontrollbesiktning.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Mätarställningsuppgifterna från besiktningsorganen matchas sedan med fordonsregistret och på så sätt skapas körsträckor för varje enskilt fordon. Uppgifter om mätarställningar finns tillgängliga för personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar.

Körsträckorna summeras årsvis och redovisas som det totala trafikarbetet samt genomsnittliga körsträckor för några olika fordonskategorier. Observera att denna metod inte ger svar på var fordonen har kört, t.ex. om körsträckan har tillryggalagts i Sverige eller utomlands.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Körsträckor 2022
Ladda ner Körsträckor 2022, PDF
Ladda ner Körsträckor 2022, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Körsträckor 2022, PDF
Körsträckor 2021
Ladda ner Körsträckor 2021, PDF
Ladda ner Körsträckor 2021, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Körsträckor 2021, PDF
Körsträckor 2020
Ladda ner Körsträckor 2020, PDF
Ladda ner Körsträckor 2020, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Körsträckor 2020, PDF
Körsträckor 2019
Ladda ner Körsträckor 2019, PDF
Ladda ner Körsträckor 2019, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Körsträckor 2019, PDF
Körsträckor 2018 reviderad
Ladda ner Körsträckor 2018 reviderad, PDF
Ladda ner Körsträckor 2018 reviderad, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Körsträckor 2018 reviderad, PDF
Körsträckor 2018
Ladda ner Körsträckor 2018, PDF
Ladda ner Körsträckor 2018, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Körsträckor 2018, PDF
Körsträckor 2017
Ladda ner Körsträckor 2017, PDF
Ladda ner Körsträckor 2017, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Körsträckor 2017, PDF
Körsträckor 2016
Ladda ner Körsträckor 2016, PDF
Ladda ner Körsträckor 2016, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Körsträckor 2016, PDF
Körsträckor 2015
Ladda ner Körsträckor 2015, PDF
Ladda ner Körsträckor 2015, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken körsträckor 2015, PDF
Körsträckor 2014
Ladda ner Körsträckor 2014, PDF
Ladda ner Körsträckor 2014, XLSX
Ladda ner PM 2011:4 Reviderad modell för beräkning av körsträckor - nya data för vägtrafiken 1999-2009 , PDF
Körsträckor 2013
Ladda ner Körsträckor 2013, PDF
Ladda ner Körsträckor 2013, XLS
Körsträckor 2012
Ladda ner Körsträckor 2012, XLS
Körsträckor 2011
Ladda ner Körsträckor 2011, XLS
Körsträckor 2010
Ladda ner Körsträckor 2010, XLS

Undersökningen om körsträckor publiceras årligen och uppgifterna för motorcyklar uppdateras och publiceras under hösten.

PM 2011:4 Reviderad modell för beräkning av körsträckor – nya data för vägtrafiken 1999-2009