Överlämnar bilnyckel

Redovisning av korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckling.