Nyregistrerade fordon februari 2024

""


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under februari månad 2024.

Här hittar du statistiken för nyregistrerade fordon