Avregistrerade fordon till utlandet 2023

Nya bilar från fabrik Foto Mostphotos


Trafikanalys publicerar ny statistik över antalet avregistrerade fordon till utlandet under 2023.

Statistiken baseras på uppgifter från Vägtrafikregistret och avser antalet avregistrerade personbilar under året uppdelat på olika typer av drivmedel.