Sjötrafik 2024 kvartal 2

""


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistiktabeller om sjötrafiken under andra kvartalet 2024.

Här hittar du statistiken