Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser

""

År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Ökningen av antalet paket har varit stadig under den senaste elvaårsperioden. Det visar den officiella statistiken för postverksamhet i Sverige som Trafikanalys publicerar.

Läs mer här

Kategorin brev, adresserade tidningar och adresserad reklam fortsätter att minska även 2016. Nedgången har pågått sedan början på 2000-talet. Förra året minskade den här typen av försändelser med en procent jämfört med 2015 och uppgick till 2,2 miljarder. 

Övrig oadresserad reklam och gruppreklam hade en liten ökning 2016. Antalet försändelser uppgick till drygt 2,6 miljarder 2016, vilket motsvarar en ökning med en procent jämfört med året innan. Antalet skickade paket uppgick till 104 miljoner.

Trafikvolym för brev, paket, oadresserad reklam åren 1995–2016, Index 1996=100

Den svenska postmarknaden bestod år 2016 av totalt 367 företag verksamma inom något av de tre delområdena postbefordran, bud- och kurirverksamhet samt tidningsdistribution. Antalet företag har därmed ökat rejält sedan 2015. Inom delområdena postbefordran samt bud- och kurirverksamhet uppvisar rörelseresultaten under 2016 positiva siffror.