""

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt. Tidsserien kompletteras nu med vissa uppgifter för 2023.

Här hittar du statistiken