Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien uppdateras nu med uppgifter för 2023.

Här hittar du statistiken