Transportarbete 2022

Bilar på motorväg

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt. Tidsserien uppdateras med uppgifter för 2022.

Här hittar du statistiken för transportarbete