Flygplansvinge

Luftfartsverkets verksamhet har under senare tid förändrats på många sätt. Regelskrivning och kontroll sköts numera av Transportstyrelsen, flygplatserna har bolagiserats i Swedavia AB och flygräddningen har förts över till Sjöfartsverket.

Läs/ladda ner publikation

Dagens luftfartsverk utgör således endast en liten del av det ursprungliga affärsverket. Samtidigt har ett av Luftfartsverkets kvarvarande huvudområden, lokala flygtrafiktjänster, konkurrensutsatts, vilket innebär att nära 40 procent av Luftfartsverkets verksamhet drivs nu på en konkurrensutsatt marknad.

Syftet med Trafikanalys rapport Organisering av det offentliga åtagandet för flygtrafiktjänster är att belysa om affärsverksformen är den mest lämpliga organisationsformen för Luftfartsverket.

I april 2012 presenterades SOU 2012:27 betänkandet av Flygtrafiktjänstutredningen  " Färdplan för framtiden - en utvecklad flygtrafiktjänst"