Luftfart 2022

""


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om luftfarten under 2022.

Här hittar du statistiken för luftfart