Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter

""

Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolymer, men att mäta de transporter som just distanshandeln ger upphov till har visat sig mycket svårt. Det visar en ny rapport från Trafikanalys.

Läs hela rapporten här

Rapport 2017:9
Publicerad:  1 juni 2017

Omsättningen i distanshandeln (även kallat E-handeln) är knappt 60 miljarder kronor per år, eller 8 procent av all detaljhandel. Distanshandeln både löser och skapar transportbehov, men det är idag omöjligt att säga om distanshandeln ökar eller minskar mängden transporter, jämfört med traditionell butikshandel.

Trafikanalys har försökt kartlägga branschen för att bättre förstå hur framförallt godstransporter i distanshandeln utförs. Distanshandeln är global till sin natur och platsoberoende. Branschen erbjuder ofta snabba leveranser, det är vanligt med fri frakt och fria returer. Detta gör att distanshandeln är transportintensiv och dessutom genererar den ett behov av en omvänd logistik för stora mängder returer.

En stor majoritet av distanshandeln går från lager till ombud eller kundens hem med distributörer, och det allra mesta av distanshandelns varor transporteras med lastbil. Dessa transporter skapar utmaningar, särskilt i urbana miljöer med trängsel och utsläppsproblem.

Trafikanalys har inventerat tillgänglig statistik för att se hur det är möjligt att mäta distanshandelns transporter. Det finns mycket få statistikkällor som överhuvudtaget behandlar dessa transporter. Distanshandelns godstransporter ingår ofta, men inte alltid, i Trafikanalys statistik. Dessa transporter kan däremot i princip aldrig särskiljas från övriga transporter. Distanshandel som inte ingår i statistiken är bland annat allt som går med lätta lastbilar.