Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter

""

Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolymer, men att mäta de transporter som just distanshandeln ger upphov till har visat sig mycket svårt. Det visar en ny rapport från Trafikanalys.

Omsättningen i distanshandeln (även kallat E-handeln) är knappt 60 miljarder kronor per år, eller 8 procent av all detaljhandel. Distanshandeln både löser och skapar transportbehov, men det är idag omöjligt att säga om distanshandeln ökar eller minskar mängden transporter, jämfört med traditionell butikshandel.

Trafikanalys har försökt kartlägga branschen för att bättre förstå hur framförallt godstransporter i distanshandeln utförs. Distanshandeln är global till sin natur och platsoberoende. Branschen erbjuder ofta snabba leveranser, det är vanligt med fri frakt och fria returer. Detta gör att distanshandeln är transportintensiv och dessutom genererar den ett behov av en omvänd logistik för stora mängder returer.

En stor majoritet av distanshandeln går från lager till ombud eller kundens hem med distributörer, och det allra mesta av distanshandelns varor transporteras med lastbil. Dessa transporter skapar utmaningar, särskilt i urbana miljöer med trängsel och utsläppsproblem.

Trafikanalys har inventerat tillgänglig statistik för att se hur det är möjligt att mäta distanshandelns transporter. Det finns mycket få statistikkällor som överhuvudtaget behandlar dessa transporter. Distanshandelns godstransporter ingår ofta, men inte alltid, i Trafikanalys statistik. Dessa transporter kan däremot i princip aldrig särskiljas från övriga transporter. Distanshandel som inte ingår i statistiken är bland annat allt som går med lätta lastbilar.

Läs hela rapporten här


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter


Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...

Svenska godstransportflöden - modellberäkning


Trafikanalys har, som en del i ett regeringsuppdrag, tagit fram ett relativt omfattande material för att beskriva de större...