Cyklister i kö vid trafikljus Foto Roland Magnusson,Mostphotos


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistikblad, statistiktabeller och pressmeddelande för Resvanor i Sverige 2022.

Här hittar du statistiken för resvanor


Fel i statistiken om resvanor i Sverige 2020

Det fanns fel i den statistik om resvanor för 2020 som Trafikanalys publicerade den 28 maj. Vi hade läst in felaktig...

Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar

Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Metodval inför kommande resvaneundersökningar

Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.