Buss vid bushållplats


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistiktabeller och statistikblad om kommersiell linjetrafik på väg för 2023.

Här hittar du statistiken