Järnvägstransporter 2024 kvartal 1

""


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under första kvartalet 2024.

Här hittar du statistiken