Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade tunga lastbilar såväl inom Sverige som utomlands.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Den officiella statistiken Lastbilstrafik omfattar svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer. Data samlas in via en EU-reglerad enkätundersökning, riktad till cirka 12 000 svenskregistrerade tunga lastbilar varje år. Statistiken innehåller uppgifter om bland annat transporter, körda kilometer, lastad godsmängd, varuslag och transportarbete. Resultaten redovisas varje kvartal samt för varje helår.

Statistiken Lastbilstrafik beräknas sedan undersökningsår 2015 med en delvis ny metod. Omräknade värden finns fr.o.m. år 2012 och därmed finns dubbla tidsserier för åren 2012–2014 för att överbrygga tidsseriebrottet. Det finns mer att läsa i dokumentationen om respektive års statistik.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Lastbilstrafik 2022 kvartal 4
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2022 kvartal 3
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2022 kvartal 2
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2022 kvartal 1
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2021
Ladda ner Statistikblad, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2021 kvartal 4
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2021 kvartal 3
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2021 kvartal 2
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2021 kvartal 1
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2020
Ladda ner Statistikblad, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2020 kvartal 4
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2020 kvartal 3
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2020 kvartal 2
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2020 kvartal 1
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2019
Ladda ner Statistikblad, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2019 kvartal 4
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2019 kvartal 3
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2019 kvartal 2
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2019 kvartal 1
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2018
Ladda ner Statistikblad, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2018 kvartal 4
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2018 kvartal 3
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2018 kvartal 2
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2018 kvartal 1
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Lastbilstrafik 2017
Ladda ner Statistikblad, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF

Trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken

Trafikanalys har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningspla...

Omräkning av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik

Trafikanalys har genom bland annat jämförelser med körsträckeregister och branschregister för timmertransporter konstaterat att...