Lastbilstrafik

Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade tunga lastbilar såväl inom Sverige som utomlands.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken Lastbilstrafik omfattar svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer. Data samlas in via en EU-reglerad enkätundersökning, riktad till cirka 12 000 svenskregistrerade tunga lastbilar varje år. Statistiken innehåller uppgifter om bland annat transporter, körda kilometer, lastad godsmängd, varuslag och transportarbete. Resultaten redovisas varje kvartal samt för varje helår.

Statistiken Lastbilstrafik beräknas sedan undersökningsår 2015 med en delvis ny metod. Omräknade värden finns fr.o.m. år 2012 och därmed finns dubbla tidsserier för åren 2012–2014 för att överbrygga tidsseriebrottet. Det finns mer att läsa i dokumentationen om respektive års statistik.


Publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Lastbilstrafik 2024 kvartal 1
Ladda ner Lastbilstrafik 2024 kvartal 1, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2024 kvartal 1, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik kvartal 1 år 2024, PDF
Lastbilstrafik 2023
Ladda ner Lastbilstrafik 2023, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2023, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2023, PDF
Lastbilstrafik 2023 kvartal 4
Ladda ner Lastbilstrafik 2023 kvartal 4, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2023 kvartal 4, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik kvartal 4 år 2023, PDF
Lastbilstrafik 2023 kvartal 3
Ladda ner Lastbilstrafik 2023 kvartal 3, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2023 kvartal 3, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik kvartal 3 2023, PDF
Lastbilstrafik 2023 kvartal 2
Ladda ner Lastbilstrafik 2023 kvartal 2, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2023 kvartal 2, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2023 kvartal 2, PDF
Lastbilstrafik 2023 kvartal 1
Ladda ner Lastbilstrafik 2023 kvartal 1, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2023 kvartal 1, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2023 kvartal 1, PDF
Lastbilstrafik 2022
Ladda ner Lastbilstrafik 2022, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2022, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2022, PDF
Lastbilstrafik 2022 kvartal 4
Ladda ner Lastbilstrafik 2022 kvartal 4, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2022 kvartal 4, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2022 kvartal 4, PDF
Lastbilstrafik 2022 kvartal 3
Ladda ner Lastbilstrafik 2022 kvartal 3, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2022 kvartal 3, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2022 kvartal 3, PDF
Lastbilstrafik 2022 kvartal 2
Ladda ner Lastbilstrafik 2022 kvartal 2, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2022 kvartal 2, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2022 kvartal 2, PDF
Lastbilstrafik 2022 kvartal 1
Ladda ner Lastbilstrafik 2022 kvartal 1, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2022 kvartal 1, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik kvartal 1 2022, PDF
Lastbilstrafik 2021
Ladda ner Lastbilstrafik 2021, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2021, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2021, PDF
Lastbilstrafik 2021 kvartal 4
Ladda ner Lastbilstrafik 2021 kvartal 4, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2021 kvartal 4, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2021 kvartal 4, PDF
Lastbilstrafik 2021 kvartal 3
Ladda ner Lastbilstrafik 2021 kvartal 3, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2021 kvartal 3, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2021 kvartal 3, PDF
Lastbilstrafik 2021 kvartal 2
Ladda ner Lastbilstrafik 2021 kvartal 2, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2021 kvartal 2, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2021 kvartal 2, PDF
Lastbilstrafik 2021 kvartal 1
Ladda ner Lastbilstrafik 2021 kvartal 1, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2021 kvartal 1, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2021 kvartal 1, PDF
Lastbilstrafik 2020
Ladda ner Lastbilstrafik 2020, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2020, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2020, PDF
Lastbilstrafik 2020 kvartal 4
Ladda ner Lastbilstrafik 2020 kvartal 4, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2020 kvartal 4, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2020 kvartal 4, PDF
Lastbilstrafik 2020 kvartal 3
Ladda ner Lastbilstrafik 2020 kvartal 3, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2020 kvartal 3, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2020 kvartal 3, PDF
Lastbilstrafik 2020 kvartal 2
Ladda ner Lastbilstrafik 2020 kvartal 2, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2020 kvartal 2, XLSX
Ladda ner Lastbilstrafik 2020 kvartal 2, PDF
Lastbilstrafik 2020 kvartal 1
Ladda ner Lastbilstrafik 2020 kvartal 1, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2020 kvartal 1, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2020 kvartal 1, PDF
Lastbilstrafik 2019
Ladda ner Lastbilstrafik 2019, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2019, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2019, PDF
Lastbilstrafik 2019 kvartal 4
Ladda ner Lastbilstrafik 2019 kvartal 4, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2019 kvartal 4, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2019 kvartal 4, PDF
Lastbilstrafik 2019 kvartal 3
Ladda ner Lastbilstrafik 2019 kvartal 3, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2019 kvartal 3, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2019 kvartal 3, PDF
Lastbilstrafik 2019 kvartal 2
Ladda ner Lastbilstrafik 2019 kvartal 2, PDF
Ladda ner Lastbilstrafik 2019 kvartal 2, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Lastbilstrafik 2019 kvartal 2, PDF