Fartyg

Statistiken beskriver användningen av den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg och hur flottan utvecklas på olika sätt.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

För varje typ av fartyg redovisas antal, storlek, ålder och den huvudsakliga användningen. Handelsfartyg som tillförs och avförs ur det svenska registret fördelas på till exempel nybyggen eller utregistrering. I den del som avser handelsfartygens användning ingår alla fartyg i svensk regi. Även ombordanställda på svenskregistrerade handelsfartyg får sin belysning i rapporten, här handlar det om yrke, medborgarskap och kön.


Publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Fartyg 2023 - svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2023 - svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2023 - svenska och utländska fartyg i svensk regi, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fartyg 2023 - svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Fartyg 2022 - svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2022 - svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2022 - svenska och utländska fartyg i svensk regi, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fartyg 2022, PDF
Fartyg 2021 - svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2021 - svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2021 - svenska och utländska fartyg i svensk regi, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fartyg 2021, PDF
Fartyg 2020 - svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2020 - svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2020 - svenska och utländska fartyg i svensk regi, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fartyg 2020 - svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Fartyg 2019 - svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2019 - svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2019 - svenska och utländska fartyg i svensk regi, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fartyg 2019, PDF
Fartyg 2018 - svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2018 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2018 - svenska och utländska fartyg i svensk regi, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fartyg 2018, PDF
Fartyg 2017 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2017 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2017 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi 2017, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Fartyg 2017, PDF
Fartyg 2016 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2016 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2016 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration fartyg 2016, PDF
Fartyg 2015 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2015 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2015 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Fartyg 2015, PDF
Fartyg 2014 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2014 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2014 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Fartyg 2014, PDF
Fartyg 2013 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2013 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2013 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Fartyg 2013, PDF
Fartyg 2012 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2012 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2012 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Fartyg 2012, PDF
Fartyg 2011 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2011 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2011 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi , XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Fartyg 2011, PDF
Fartyg 2010 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2010 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2010 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi, XLS
Ladda ner Beskrivning av statistiken Fartyg 2010, PDF
Fartyg 2009 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Fartyg 2009 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi, PDF
Ladda ner Fartyg 2009 − Svenska och utländska fartyg i svensk regi, XLSX

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar samtliga svenskregistrerade handels- och specialfartyg samt utlandsregistrerade handelsfartyg i svensk regi med en bruttodräktighet om minst 100. Mindre fartyg ingår också, då i vissa tabeller och diagram i publikationerna.

Publicering

Fartyg publiceras i maj varje år, elektroniskt i form av ett statistikblad, i tabeller i Excel-format och i statistikportalen (klicka på Gör ditt eget statistikurval). I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.

Väsentliga rättelser hittar du nedan - dessa uppgifter ska användas istället för uppgifter som publicerats tidigare.

Rättelser

Fartyg tabell 5 korrigerad 2012-2013