Webbinarium om framtidens marknad för godstrafik med järnväg

Godsvagnar

Välkomna till ett webbinarium om framtidens marknad för godstrafik för järnväg.

Tid: Onsdag den 15 maj 2024, kl. 13.00–14.30

Plats: Online (Teams)

Anmälan är nu stängd, men du kan ansluta till webbinariet på länken nedan.

Anslut till webbinariet.

  •  

    Godstrafik med järnväg kan ses som ett viktigt inslag i den pågående klimatomställningen i Sverige och inom EU. Både inom EU och i den nationella transportpolitiken finns målsättningar om att en större del av godset bör gå på järnväg i stället för lastbil. Trots det står järnvägen endast för en mindre andel av det transporterade godset i såväl Sverige som EU.

    Vi har anlitat järnvägsexperterna Bo-Lennart Nelldal och Lars Ahlstedt för att beskriva utvecklingen och titta närmare på orsakerna för att det ser ut som det gör. I uppdraget har legat att analysera järnvägsgodsmarknadens framtida potential i ett femtonårsperspektiv.

    På seminariet får vi en presentation av resultatet av detta arbete tillsammans med en rad förslag till åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det kommer också att finnas tid för frågor och funderingar.

    Välkomna!