Utgångspunkten är att alla resor och kommersiella transporter ska ingå om de startar eller slutar inom Sverige (utrikes) eller både startar och slutar i Sverige (inrikes) eller om det sker som transit. De fyra trafikslagen väg, järnväg, luftfart och sjöfart ska ingå och indelas i undergrupper där det är tillämpligt. Det finns dock undantag och skillnader i beräkningsmodellerna för de olika trafikslagen vilket medför att resultaten bör tolkas med försiktighet.

Personkilometer och tonkilometer för transportarbete på väg är omräknade för åren 2000−2019 för att inkludera privatägda respektive privatägda och företagsägda lätta lastbilar. För persontransportarbetet har detta en marginell påverkan.

 

Teckenförklaring      

.           Summan kan inte delas upp                   

..          Uppgift saknas             

r           Reviderad uppgift

k          Korrigerad uppgift

Gör ditt eget statistikurval

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

Transportarbetet beskriver aktiviteten i transportsystemet och redovisas för persontransporter i måttet personkilometer och för godstransporter i måttet tonkilometer. 

Här kan du gör ett eget urval ur statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. 

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.


Ditt urval

Välj produkt

Välj produkt nedan.


Välj mått

Gör ditt val av mått nedan.


Välj period


Välj indelning

Gör ditt val av indelning nedan.


Filtrera resultat

Visa resultat som: