Foto: Mostphotos


Ministrar från åtta länder uppmanar Europeiska kommissionen i ett gemensamt uttalande att vidta åtgärder för att öka användningen av hållbara flygbränslen.

Representanter från Sverige, Danmark, Finland, Luxemburg, Nederländerna, Spanien och Tyskland uppmanade kommissionen i ett gemensamt uttalande att vidta åtgärder för att öka användningen av hållbara flygbränslen för att minska flygets klimatavtryck. Länderna menar att ett sådant bränslebyte är en framkomlig väg att minska koldioxidutsläppen snabbt och effektivt på kort sikt.

Uttalandet har fått ett positivt mottagande från flera håll. Transportkommissionären pekar på att det redan idag är möjligt att blanda in hållbart flygbränsle i flygfotogen. Kommissionären påpekade dock att utbudet av hållbart bränsle är begränsat. Den franske transportministern var positiv till ökad användning av hållbart flygbränsle, men varnade för ett ökat importberoende av råvaror för framställning av biobränsle.

Källa: Euractiv.com 


Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

Frankrike vill se ett förbud mot privata jetflyg

Avslöjanden om förmögna människors resor med privatjet och dess utsläpp har lett till kraftiga reaktioner i Frankrike. Frankrik...

Flygfotogen dyrare än flytande väte år 2030

Flygfotogen kommer sannolikt nå kostnadsparitet med flytande väte före år 2030 enligt en ny forskningsstudie.