Foto: Mostphotos


Ministrar från åtta länder uppmanar Europeiska kommissionen i ett gemensamt uttalande att vidta åtgärder för att öka användningen av hållbara flygbränslen.

Representanter från Sverige, Danmark, Finland, Luxemburg, Nederländerna, Spanien och Tyskland uppmanade kommissionen i ett gemensamt uttalande att vidta åtgärder för att öka användningen av hållbara flygbränslen för att minska flygets klimatavtryck. Länderna menar att ett sådant bränslebyte är en framkomlig väg att minska koldioxidutsläppen snabbt och effektivt på kort sikt.

Uttalandet har fått ett positivt mottagande från flera håll. Transportkommissionären pekar på att det redan idag är möjligt att blanda in hållbart flygbränsle i flygfotogen. Kommissionären påpekade dock att utbudet av hållbart bränsle är begränsat. Den franske transportministern var positiv till ökad användning av hållbart flygbränsle, men varnade för ett ökat importberoende av råvaror för framställning av biobränsle.

Källa: Euractiv.com 


Ryssland sonderar möjligheten att köpa stulna flygplan

Ryska flygbolag har samtalat med minst ett stort västerländskt leasingföretag om att använda statliga medel för att köpa några ...

EU:s drönarstrategi antagen - flygande taxi del av vardagen 2030

Europeiska kommissionen har antagit drönarstrategin 2.0 som anger en vision för den fortsatta utvecklingen av den europeiska...

Frankrike förbjuder flygtrafik på vissa sträckor

EU har gett grönt ljus till Frankrike att förbjuda inrikes kortdistansflygningar av miljöskäl på sträckor där restiden med tåg...