Sverige och sju andra länder önskar åtgärder för ökad användning av hållbara flygbränslen

Foto: Mostphotos


Ministrar från åtta länder uppmanar Europeiska kommissionen i ett gemensamt uttalande att vidta åtgärder för att öka användningen av hållbara flygbränslen.

Representanter från Sverige, Danmark, Finland, Luxemburg, Nederländerna, Spanien och Tyskland uppmanade kommissionen i ett gemensamt uttalande att vidta åtgärder för att öka användningen av hållbara flygbränslen för att minska flygets klimatavtryck. Länderna menar att ett sådant bränslebyte är en framkomlig väg att minska koldioxidutsläppen snabbt och effektivt på kort sikt.

Uttalandet har fått ett positivt mottagande från flera håll. Transportkommissionären pekar på att det redan idag är möjligt att blanda in hållbart flygbränsle i flygfotogen. Kommissionären påpekade dock att utbudet av hållbart bränsle är begränsat. Den franske transportministern var positiv till ökad användning av hållbart flygbränsle, men varnade för ett ökat importberoende av råvaror för framställning av biobränsle.

Källa: Euractiv.com 


Yttrande över förslag om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter


Trafikanalys har yttrat sig över förslaget om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Myndigheten ser positivt på förslaget...

Yttrande över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslaget är komplext och har dessutom...

Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbeta...