Sverige och sju andra länder önskar åtgärder för ökad användning av hållbara flygbränslen

Foto: Mostphotos


Ministrar från åtta länder uppmanar Europeiska kommissionen i ett gemensamt uttalande att vidta åtgärder för att öka användningen av hållbara flygbränslen.

Representanter från Sverige, Danmark, Finland, Luxemburg, Nederländerna, Spanien och Tyskland uppmanade kommissionen i ett gemensamt uttalande att vidta åtgärder för att öka användningen av hållbara flygbränslen för att minska flygets klimatavtryck. Länderna menar att ett sådant bränslebyte är en framkomlig väg att minska koldioxidutsläppen snabbt och effektivt på kort sikt.

Uttalandet har fått ett positivt mottagande från flera håll. Transportkommissionären pekar på att det redan idag är möjligt att blanda in hållbart flygbränsle i flygfotogen. Kommissionären påpekade dock att utbudet av hållbart bränsle är begränsat. Den franske transportministern var positiv till ökad användning av hållbart flygbränsle, men varnade för ett ökat importberoende av råvaror för framställning av biobränsle.

Källa: Euractiv.com 


Den flygande taxin är en realitet i städer inom fem år


Urbana luftfarkoster som utför taxi- och ambulanstjänster kommer att flyga över europeiska städer inom tre till fem år enligt...

EU-domstol stödjer Ryanair i fall mot KLM och TAP gällande statsstöd


Europas näst högsta domstol ger Ryanair en sällsynt framgång i flygbolagets kamp mot ekonomiskt stöd till flygbolag i...