""


Europeiska kommissionen har påbörjat ett arbete med en strategi för drönare som syftar till att åstadkomma ett smart och hållbart ekosystem för obemannade flygplan i Europa. Ett samråd har därför påbörjats för att samla in relevant information från berörda intressenter.

Initiativet tillkännagavs i ”Strategin för hållbar och smart mobilitet” och i ”Handlingsplan för synergier mellan civil-, försvars- och rymdindustrin. Med utgångspunkt i den politik och de regelverk på EU-nivå som redan finns på detta område har ett samråd påbörjats för att samla in information och feedback från de mest relevanta intressenterna och den bredare allmänheten om hur EU:s drönarpolitik kan bidra till nya former av hållbara transporter och flygtjänster.

Drönarmarknaden inom EU förväntas växa snabbt under de kommande åren. Kommissionen uppger att det är viktigt att säkerställa allmänhetens acceptans av drönare genom att ta itu med frågor som rör miljöskydd, säkerhet och integritet.

Källa: EU-kommissionen 


Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

Frankrike vill se ett förbud mot privata jetflyg

Avslöjanden om förmögna människors resor med privatjet och dess utsläpp har lett till kraftiga reaktioner i Frankrike. Frankrik...

Flygfotogen dyrare än flytande väte år 2030

Flygfotogen kommer sannolikt nå kostnadsparitet med flytande väte före år 2030 enligt en ny forskningsstudie.