Samråd om en drönarstrategi 2.0 har påbörjats

""


Europeiska kommissionen har påbörjat ett arbete med en strategi för drönare som syftar till att åstadkomma ett smart och hållbart ekosystem för obemannade flygplan i Europa. Ett samråd har därför påbörjats för att samla in relevant information från berörda intressenter.

Initiativet tillkännagavs i ”Strategin för hållbar och smart mobilitet” och i ”Handlingsplan för synergier mellan civil-, försvars- och rymdindustrin. Med utgångspunkt i den politik och de regelverk på EU-nivå som redan finns på detta område har ett samråd påbörjats för att samla in information och feedback från de mest relevanta intressenterna och den bredare allmänheten om hur EU:s drönarpolitik kan bidra till nya former av hållbara transporter och flygtjänster.

Drönarmarknaden inom EU förväntas växa snabbt under de kommande åren. Kommissionen uppger att det är viktigt att säkerställa allmänhetens acceptans av drönare genom att ta itu med frågor som rör miljöskydd, säkerhet och integritet.

Källa: EU-kommissionen