Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

 

Nya Riktlinjer för säker och effektiv luftfart fastslår att flygresenärer under pandemin inte automatiskt ska betraktas som en hög risk ur smittspridningssynpunkt om de inte har varit i kontakt med bekräftat positivt fall.

De nya riktlinjerna för luftfarten är framtagna i samarbete mellan Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA). En viktig slutsats är att antalet nya smittade bland resenärer uppskattas vara lägre än för befolkningen i stort. De åtgärder som redan vidtagits inom flyget minimerar riskerna för smittspridning under flygresan.

I den nuvarande epidemiologiska situationen rekommenderar därför inte ECDC och EASA åtgärder som testning eller karantän av samtliga flygresenärer. I stället rekommenderas omfattande information till resenärer om den epidemiologiska situationen i deras destinationsland och om åtgärder på flygplatser och flygplan ombord för att förhindra smittspridning.

Källa: European Commission 


Ryssland sonderar möjligheten att köpa stulna flygplan

Ryska flygbolag har samtalat med minst ett stort västerländskt leasingföretag om att använda statliga medel för att köpa några ...

EU:s drönarstrategi antagen - flygande taxi del av vardagen 2030

Europeiska kommissionen har antagit drönarstrategin 2.0 som anger en vision för den fortsatta utvecklingen av den europeiska...

Frankrike förbjuder flygtrafik på vissa sträckor

EU har gett grönt ljus till Frankrike att förbjuda inrikes kortdistansflygningar av miljöskäl på sträckor där restiden med tåg...