Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

 

Nya Riktlinjer för säker och effektiv luftfart fastslår att flygresenärer under pandemin inte automatiskt ska betraktas som en hög risk ur smittspridningssynpunkt om de inte har varit i kontakt med bekräftat positivt fall.

De nya riktlinjerna för luftfarten är framtagna i samarbete mellan Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA). En viktig slutsats är att antalet nya smittade bland resenärer uppskattas vara lägre än för befolkningen i stort. De åtgärder som redan vidtagits inom flyget minimerar riskerna för smittspridning under flygresan.

I den nuvarande epidemiologiska situationen rekommenderar därför inte ECDC och EASA åtgärder som testning eller karantän av samtliga flygresenärer. I stället rekommenderas omfattande information till resenärer om den epidemiologiska situationen i deras destinationsland och om åtgärder på flygplatser och flygplan ombord för att förhindra smittspridning.

Källa: European Commission 


Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

Frankrike vill se ett förbud mot privata jetflyg

Avslöjanden om förmögna människors resor med privatjet och dess utsläpp har lett till kraftiga reaktioner i Frankrike. Frankrik...

Flygfotogen dyrare än flytande väte år 2030

Flygfotogen kommer sannolikt nå kostnadsparitet med flytande väte före år 2030 enligt en ny forskningsstudie.