Foto: Mostphotos


Europeiska flygbolag står inför högre bränslepriser, längre restider och inställda flygningar österut till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är den senaste krisen för flyget som fortfarande inte återhämtat sig från coronapandemin.

EU har infört ett förbud för ryska flygplan att flyga i det europeiska luftrummet och Ryssland har svarat med att införa ett liknande förbud mot EU-flaggade bolag. Det ryska förbudet har medfört att ett 50-tal dagliga flygningar till och från Ryssland ställts in och att ungefär 90 flygningar som normalt skulle passera genom ryskt luftrum stoppats eller omdirigerats. Kriget har dessutom medfört att samtliga kommersiella flygningar mellan Ukraina och omvärlden har upphört.

De nya rutterna mot Asien som undviker ryskt och ukrainskt luftrum innebär avsevärt längre restider och därmed ökade bränslekostnader för EU:s flygbolag. En resa från exempelvis Helsingfors till Tokyo blir 2 100 nautiska mil (ca 3 889 km) längre.

En stor del av den europeiska trafiken på Asien måste numera passera genom luftrummet i Turkiet och Kazakstan, vilket kan komma att orsaka påfrestningar i flygtrafikledningen över dessa länder. Det finns rapporter om att flygtrafiken över Kazakstan tredubblats sedan luftrumsbegränsningarna trädde i kraft. Eurocontrol, som inkluderar Turkiet bland sina medlemmar, uppger dock att några betydande kapacitetsproblem inte uppkommit i de luftrum som de samordnar.

Källa: Euractiv.com