Flygplan tankar på flygplats Foto:Mostphotos

20 flygbolag, däribland SAS, har enligt Europeiska kommissionen och nationella konsumentorganisationer använt miljöpåståenden som kan vara vilseledande. I en skrivelse uppmanas flygbolagen att uppfylla villkoren i EU:s konsumentlagstiftning inom 30 dagar.

Enligt kommissionen och nätverket för konsumentskyddssamarbete använder dessa 20 flygbolag till exempel följande miljöpåståenden som kan vara vilseledande:

  • De ger en felaktig bild av att konsumenterna kan minska eller helt kompensera för sina koldioxidutsläpp genom att betala en tilläggsavgift för att finansiera klimatprojekt med mindre miljöpåverkan eller stöda användningen av alternativa flygbränslen.
  • De använder begreppet ”hållbart flygbränsle” utan att tydligt ange bränslets miljöpåverkan.
  • De använder begreppen ”grön”, ”hållbar” eller ”ansvarfull” på ett kategoriskt sätt eller använder andra implicita miljöpåståenden.
  • Utan att de lägger fram tydliga och verifierbara åtaganden och mål, eller använder ett oberoende övervakningssystem, påstår flygbolagen att de går över till nettonollutsläpp av växthusgaser eller förbättrar sin miljöprestanda.
  • De erbjuder konsumenterna en ”utsläppskalkylator” för en särskild flygresa, utan att lägga fram tillräckliga vetenskapliga bevis för att sådana beräkningar är tillförlitliga eller lämna information om vad som ingår i beräkningen.
  • De erbjuder konsumenterna en jämförelse av olika flygresor baserat på koldioxidutsläpp, utan tillräcklig och korrekt information om vad jämförelsen bygger på.

Intresseorganisationen Airlines for Europe konstaterade i ett uttalande att de inser vikten av tydlig information om hållbarhet, men att nuvarande regleringar i EU "varierar avsevärt mellan länder och fortfarande utvecklas”.

Källa: Action against 20 airlines for misleading greenwashing pract (europa.eu)

Air France, Lufthansa Group airlines part of EU greenwashing probe – Euractiv