Kommissionen välkomnar ny global målsättning om hållbara flygbränslen

Foto: Mostphotos

Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) har beslutat att minska koldioxidutsläppen med fem procent till 2030 genom att öka användningen av hållbara flygbränslen (SAF) över hela världen. En översyn av nivån planeras senast år 2028 då särskild hänsyn ska tas till marknadsutvecklingen och nya investeringar i produktionskapacitet runt om i världen.

Europeiska kommissionen välkomnar ICAO:s beslut om ökad användning av hållbara flygbränslen som syftar till att minska koldioxidavtrycket från flyget med fem procent till år 2030. Kommissionen pekar på att beslutet skickar en viktig signal till investerare över hela världen om behovet av att prioritera investeringar i renare energi för flyget och att skala upp produktionen av SAF.

Vidare konstaterar kommissionen att hållbart flygbränsle även är ett prioriterat område detta år under initiativet Global Gateway. EU bidrar bland annat genom ett projekt på 4 miljoner Euro som finansierar förstudier och stöd till ökad produktion av SAF och certifiering i Indien och i många afrikanska länder.

Källa: Commission welcomes new UN Aviation Agency global target for sustainable aviation fuels - European Commission (europa.eu)