Flygplansvinge

Europeiska kommissionen varnar för att Lufthansas köp av en minoritetsandel av det italienska flygbolaget ITA kommer att påverka konkurrenssituationen på ett problematiskt sätt om inte särskilda åtgärder vidtas.

Kommissionen är oroad över att affären mellan Lufthansa och ITA kommer att minska konkurrensen på vissa flygrutter, vilket riskerar att drabba konsumenterna i form av ökade priser och försämrad kvalitet. Det gäller främst flyglinjer mellan Italien och Centraleuropa, men också vissa interkontinentala linjer till USA, Kanada och Japan. Kommissionen ser också en risk med att bolagen får en alltför dominerande roll på Milano-Linate-flygplatsen.

Kommissionens meddelande om invändningar är det första steget i en undersökning där båda berörda företag informeras om invändningarna mot dem. Lufthansa och ITF har nu möjlighet att svara på kommissionens invändningar, ta del av kommissionens ärendehandlingar och begära en muntlig utfrågning.

Källa: EU Commission raises concerns over Lufthansa-ITA deal – Euractiv

ITA Airways by Lufthansa (europa.eu)