""

Europeiska kommissionen har antagit en rad åtgärder för att hantera de unika säkerhetsutmaningarna med nya koncept och tjänster för flygrörlighet. Åtgärdspaketet ingår i EU:s drönarstrategi 2.0 som antogs i november 2022.

Paketet är inriktat på två nya luftfartsområden: bemannade luftfartyg med vertikal start och landning (ofta bemannade VTOL eller pilotflygtaxi, som är små kommersiella luftfartyg som gör korta flygningar på begäran) samt obemannade drönaroperationer med högre risk (s.k. särskild kategori).

Paketet innehåller nya EU-omfattande krav på luftvärdighetscertifiering och förfaranden för bemannade och obemannade VTOL som tar itu med både den fysiska integriteten och de digitala säkerhetsrisker som skulle kunna påverka flygsäkerheten. De omfattar också krav på flygtaxicertifikat, regler om integrering i luftrummet (definition av flygvägar, start- och landningsregler osv.) samt särskilda regler som gör det möjligt för dessa luftfartyg att utföra akutsjukvård och räddningsinsatser.

Källa: Commission paves way for safe integration of ‘air taxis' and other innovative drone uses - European Commission (europa.eu)