Foto: Mostphotos


Det europeiska flyget är delat i två läger huruvida ett eventuellt EU-krav på inblandning av hållbart bränsle i flygbränslet ska omfatta samtliga flyg som avgår från EU eller begränsas till flyg inom EU.

Europeiska kommissionen förväntas presentera ReFuel EU-förordningen under de kommande veckorna, vilket är ett initiativ för att öka användningen av hållbara bränslen inom flyget. Källor med kännedom om det kommande förslaget indikerar att inblandningen av hållbara flygbränslen (SAF) kommer att ha en utgångspunkt på 2% 2025 och öka till 5% 2030, 20% 2035, 32% 2040, och 63% år 2050.

Vissa lågkostnadsflygbolag och miljörörelsen är oroade för att långdistansflyget kommer att undantas från kraven på inblandning. Företrädare för lågkostnadsflygbolagen pekar på att det är framförallt på de längre flygsträckorna som hållbart bränsle kommer att förbli det kanske enda sättet att göra flyget grönare. På kortare flygsträckor kan el, vätgasflyg och olika hybridvarianter av dessa komma att spela en större roll.

Andra menar att ett inkluderande av långdistansflyget skulle ge de europeiska flyget en konkurrensnackdel och dessutom leda till att flygbolagen minimerar mängden tankning inom EU. Sådan ekonomitankning skulle kunna resultera i ökade utsläpp då flygplanen flygs längre sträckor med stora mängder bränsle. IATA förespråkar därför att enbart flyg inom EU omfattas av kraven på inblandning i en första fas som kan utvidgas när acceptansen för denna typ av lösningar ökat i omvärlden.

Källa: Endseurope.com - Euractiv.com - Euractiv.com