""

Nu finns regler på plats för att sjösätta den frivilliga, inledande fasen av CORSIA; ett globalt marknadsbaserat styrmedel för flyget för att hejda ökningen av koldioxidutsläppen från internationellt flyg. Beslutet ses som en framgång av bland annat Transportstyrelsen, men har mött på kritik från vissa EU-parlamentariker som menar att det nu är än mer viktigt att EU går vidare med flyget inom ramen för utsläppshandelssystemet EU-ETS.  

Europeisk utblick har tidigare skrivit om CORSIA. Förslaget har tagits fram av FN:s organ för civil luftfart, ICAO. Under ICAO-rådets möte i juni antog rådet standarder och rekommendationer för bland annat flygbolagens övervakning, rapportering och verifiering av utsläppen av koldioxid. Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör vid Transportstyrelsen, skriver i ett pressmeddelande på myndighetens webbplats att beslutet är en stor framgång och ett viktigt steg i arbetet med att begränsa det internationella flygets klimatpåverkan.

Samtidigt framgår av den nyligen publicerade listan på deltagande länder att Kina inte avser att delta i de frivilliga startperioderna som inleds 2020 och kritik har höjts mot att beslutet är en besvikelse och att det nu blir viktigare än någonsin att EU går vidare med flyget inom handelssystemet EU-ETS, ett scenario som blir mer sannolikt om ICAO misslyckas med att implementera ett tillräckligt effektivt system som minst uppfyller motsvarande krav som skulle ställas på flyget i EU-ETS.

Enligt nyhetsbrevet ENDS Europe välkomnar EU:s kommissionär för klimat och energi Miguel Arias Cañete ICAO-beslutet, men framhåller också att EU kommer att fortsätta att arbeta för robusta och effektiva regler. 

Läs vidare här i nyhetsbrevet Ends Europe.