""

Avslöjanden om förmögna människors resor med privatjet och dess utsläpp har lett till kraftiga reaktioner i Frankrike. Frankrikes transportminister uppger därför att han är redo att sätta upp ett förbud mot privatjetflyg på dagordningen inför EU:s transportministermöte i oktober.

Frankrikes transportminister, Clément Beaune, önskar att EU-länder agerar samfällt för att förbjuda privata jetflyg. Om ett direkt förbud inte är möjligt menar transportministern att flygningar med privatjet måste regleras på annat sätt för att begränsa omfattningen. En möjlighet vore att utvidga tillämpningsområdet för EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) till att även inkludera privata jetplan.

Debatten i Frankrike har uppkommit efter att flera Twitterkonton följt förmögna fransmäns flygningar med privatjet. Exempelvis visades att en företagsgrupps jetflyg hade använts för tre flygningar under en dag vilket orsakat utsläpp av 22 ton koldioxid. Det motsvarar utsläppen från en genomsnittlig bil under en 10-årsperiod.

Källa: Euractiv.com 


Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

Flygfotogen dyrare än flytande väte år 2030

Flygfotogen kommer sannolikt nå kostnadsparitet med flytande väte före år 2030 enligt en ny forskningsstudie.

EU-utskott önskar skärpningar för flyget inom utsläppshandeln

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har godkänt Europeiska kommissionens förslag till...