""

Avslöjanden om förmögna människors resor med privatjet och dess utsläpp har lett till kraftiga reaktioner i Frankrike. Frankrikes transportminister uppger därför att han är redo att sätta upp ett förbud mot privatjetflyg på dagordningen inför EU:s transportministermöte i oktober.

Frankrikes transportminister, Clément Beaune, önskar att EU-länder agerar samfällt för att förbjuda privata jetflyg. Om ett direkt förbud inte är möjligt menar transportministern att flygningar med privatjet måste regleras på annat sätt för att begränsa omfattningen. En möjlighet vore att utvidga tillämpningsområdet för EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) till att även inkludera privata jetplan.

Debatten i Frankrike har uppkommit efter att flera Twitterkonton följt förmögna fransmäns flygningar med privatjet. Exempelvis visades att en företagsgrupps jetflyg hade använts för tre flygningar under en dag vilket orsakat utsläpp av 22 ton koldioxid. Det motsvarar utsläppen från en genomsnittlig bil under en 10-årsperiod.

Källa: Euractiv.com