Flygplats


Styrmedlen som syftar till att minska flygets klimatavtryck kommer att öka kostnaderna för att flyga med 8 procent enligt uppgifter från Europeiska kommissionen.  

I juli detta år presenterade Kommissionen ett paket med förslag inom klimatområdet som syftar till att halvera utsläppen av koldioxid fram till 2030 för att nå nettonollutsläpp 2050. Flera av förslagen är riktade mot luftfartssektorn och inbegriper bland annat möjlighet till att beskatta flygbränsle, införande av kvotplikt och borttagande av den fria tilldelningen av utsläppsrätter för flyg inom handeln med utsläppsrätter.

Kommissionen uppger att kvotplikten kommer att öka kostnaderna för flygbolagen med ungefär 3 procent år 2030 som en följd av att hållbart flygbränsle är dyrare än konventionellt, vilket kommer att resultera i ökade biljettpriser med 1 procent. Omkring 2050 förväntar sig kommissionen en ökning med ungefär 8 procent på biljettpriset till följd av inblandningen.

Även om ökad användning innebär att kostnaden för flyget ökar finns ändå ett stöd från flygindustrin för att införa styrmedel som syftar till att öka användningen av hållbara drivmedel. Flygindustrin efterfrågar även åtgärder för att öka utbudet av hållbart flygbränsle som komplement till styrmedel som gör utsläpp av klimatgaser dyrare.

Källa: Euroactiv.com 


Ryssland sonderar möjligheten att köpa stulna flygplan

Ryska flygbolag har samtalat med minst ett stort västerländskt leasingföretag om att använda statliga medel för att köpa några ...

EU:s drönarstrategi antagen - flygande taxi del av vardagen 2030

Europeiska kommissionen har antagit drönarstrategin 2.0 som anger en vision för den fortsatta utvecklingen av den europeiska...

Frankrike förbjuder flygtrafik på vissa sträckor

EU har gett grönt ljus till Frankrike att förbjuda inrikes kortdistansflygningar av miljöskäl på sträckor där restiden med tåg...