Flygplats


Styrmedlen som syftar till att minska flygets klimatavtryck kommer att öka kostnaderna för att flyga med 8 procent enligt uppgifter från Europeiska kommissionen.  

I juli detta år presenterade Kommissionen ett paket med förslag inom klimatområdet som syftar till att halvera utsläppen av koldioxid fram till 2030 för att nå nettonollutsläpp 2050. Flera av förslagen är riktade mot luftfartssektorn och inbegriper bland annat möjlighet till att beskatta flygbränsle, införande av kvotplikt och borttagande av den fria tilldelningen av utsläppsrätter för flyg inom handeln med utsläppsrätter.

Kommissionen uppger att kvotplikten kommer att öka kostnaderna för flygbolagen med ungefär 3 procent år 2030 som en följd av att hållbart flygbränsle är dyrare än konventionellt, vilket kommer att resultera i ökade biljettpriser med 1 procent. Omkring 2050 förväntar sig kommissionen en ökning med ungefär 8 procent på biljettpriset till följd av inblandningen.

Även om ökad användning innebär att kostnaden för flyget ökar finns ändå ett stöd från flygindustrin för att införa styrmedel som syftar till att öka användningen av hållbara drivmedel. Flygindustrin efterfrågar även åtgärder för att öka utbudet av hållbart flygbränsle som komplement till styrmedel som gör utsläpp av klimatgaser dyrare.

Källa: Euroactiv.com