Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Flygplats

Flygplatsers funktion och sårbarhet

Flygplatsers funktion i transportsystemet analyseras sällan.

I denna rapport beskrivs flygplatsernas funktion för den lokala, regionala, nationella och internationella tillgängligheten. Därtill beskrivs även systemets sårbarhet.

Flygplatsernas framtid förtjänar extra uppmärksamhet då EU:s nya riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag kan minska möjligheten till offentligt stöd.
Utsläppen från flyget i EU ETS ökade med drygt 6 procent under 2017


Den 3 april presenterade EU-kommissionen preliminära utsläppsdata för de verksamheter som omfattas av EU:s system för handel me...

Kommissionen samråder om flygplatsavgifter


I den luftfartsstrategi som EU-kommissionen presenterade år 2015 angavs att man planerar att se över direktivet (2009/12/EG) om...

Parlamentets transportutskott beslutar om nya regler för schysstare konkurrens inom luftfarten


Den 20 mars ställde sig EU-parlamentets transportutskott bakom ett lagförslag från kommissionen, som går ut på att säkerställa ...