""


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbetalning för inställda flygningar.

I en rapport från Europeiska revisionsrätten fastslås att i nästan alla fall kunde flygbolagen undvika regler som kräver kontant återbetalning för inställda flygningar och istället erbjuda kunder kuponger för framtida resor.

Europeiska revisionsrätten som ska värna medborgarnas intressen inom EU konstaterar att omkring 7 000 flygförbindelser har stängts till följd av pandemin. Mellan mars 2020 och mars 2021 påverkades tiotals miljoner flygpassagerare av inställda avgångar.

Vidare konstaterar revisionsrätten att flygbolagen inte fullt ut informerade passagerna om deras rättigheter. EU-reglering ger flygpassagerare rätt till omedelbar kontantåterbetalning för inställda flygningar och kompensation för förseningar som överstiger tre timmar. Revisorerna fann att 15 medlemsstater antog ytterst ovanliga åtgärder för att befria flygbolag och paketresearrangörer från deras lagliga skyldigheter, vilket enligt revisorerna strider mot EU:s lagstiftning.

Företrädare för flygbolagen hävdade att revisionsrättens rapport inte tar hänsyn till den unika situationen som industrin står inför till följd av coronapandemin.

Källa: Euractiv.com 

 


Ryssland sonderar möjligheten att köpa stulna flygplan

Ryska flygbolag har samtalat med minst ett stort västerländskt leasingföretag om att använda statliga medel för att köpa några ...

EU:s drönarstrategi antagen - flygande taxi del av vardagen 2030

Europeiska kommissionen har antagit drönarstrategin 2.0 som anger en vision för den fortsatta utvecklingen av den europeiska...

Frankrike förbjuder flygtrafik på vissa sträckor

EU har gett grönt ljus till Frankrike att förbjuda inrikes kortdistansflygningar av miljöskäl på sträckor där restiden med tåg...