Flygplan tankar på flygplats Foto:Mostphotos

Efter en utdragen process finns en överenskommelse mellan Europaparlamentet och Rådet om en reformering av det gemensamma luftrummet. Både kommissionen och medlemsstaterna kommer gemensamt bedöma flygtrafiktjänsternas prestanda enligt överenskommelsen. Flygindustrins intressenter menar att avtalet inte går tillräckligt långt för att åstadkomma minskade förseningar eller förbättrad kapacitet i luftrummet.

Reformeringen av det gemensamma luftrummet har varit en utdragen process som tagit mer än tio år i anspråk på grund av medlemsstaters motstånd att avstå kontrollen över sitt luftrum till EU. Överenskommelsen innebär att de nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen tillsammans ska bedöma flygtrafiktjänsternas prestanda. Kommissionen bistås i denna process av en nämnd för prestationsgranskning som har en rådgivande roll. Nämnden ska vara en permanent enhet med finansiering från EU:s budget. Vidare fastslår överenskommelsen att medlemsstaterna får besluta att vissa flygtrafiktjänster ska få öppnas för marknadsvillkor.

Intresseorganisationen Airlines for Europe är missnöjd med att prestationsgranskningsnämnden bara fått en rådgivande roll för att säkerställa att medlemsländernas flygledningsorgan och flygbolag uppfyller klimatmålen och andra prestationsmål.

Från fackligt håll kommer kritik mot betoningen av marknadsprinciper och konkurrens i stället för på säkerhet.

Förslaget måste godkännas av både Rådet och Parlamentet innan det formellt kan antas.