""

Flygfotogen kommer sannolikt nå kostnadsparitet med flytande väte före år 2030 enligt en ny forskningsstudie.

En studie finansierad inom EU-programmet Clean Sky påvisar att planerade styrmedel inom luftfarten för att minska flygets klimatpåverkan kommer att radera ut konkurrensfördelen med att välja flygfotogen istället för mer hållbara alternativ. Dessutom kommer priset på flytande väte, ett nyckelbränsle för rena flygplan som för närvarande är under utveckling, och syntetiska bränslen, som snart kommer att införas på EU:s flygplatser, att sjunka hastigt, eftersom ökat utbud och förbättringar i produktionen får kostnaderna att sjunka.

Rapporten förutspår att flygfotogen kommer att kosta cirka 300 USD per MWh år 2050, en sexfaldig ökning från det nuvarande priset. Priset på syntetiska bränslen, även känt som e-bränslen eller power-to-liquid, är för närvarande cirka 450 USD per MWh och förväntas sjunka till 250 USD år 2050. Flytande väte, som handlas till cirka 300 USD per MWh, förväntas minska ännu mer och hamna nära 50 USD år 2050.

 

Källa: https://www.euractiv.com/section/aviation/news/fossil-jet-fuel-price-expected-to-soar-as-eu-taxes-bite/