""


Flera organisationer inom luftfartsområdet uppger att de genom en kombination av energieffektivisering, hållbara bränslen och operativa förändringar kan bli klimatneutrala 2050.

Det var i samband med presentationen av en färdplan för ett klimatneutralt flyg 2050 som representanter för fem organisationer inom luftfartsområdet uppgav att utsläppen av koldioxid från flyget aldrig kommer att nå 2019 års rekordnivåer.

Färdplanen utgår från att passagerarefterfrågan kommer att återhämta sig till pre-pandeminivåerna 2024 och öka med ungefär 1,4% per år mellan 2018 och 2050. Kostnaderna för att minska utsläppen väntas leda till högre biljettpriser och lägre efterfrågetillväxt än under ett business-as-usual-scenario, vilket dämpar efterfrågan.

Nya flygplansmodeller med effektivare motorer väntas minska utsläppen med 37 procent till 2050. Omkring 2035 väntas vätgasflygplan finnas tillgängliga för kortdistansflygningar, medan hybridelektriska teknologier bör sättas i trafik under perioden 2030 till 2035.

Hållbara bränslen väntas bidra med en sänkning av koldioxidutsläppen med 34 procent och ytterligare 12 procent genom att vidta åtgärder för att minska efterfrågan. På kort sikt väntas också effektivisering av flygvägar resultera i minskade utsläpp.

För att uppnå klimatneutralitet år 2050 krävs enligt färdplanen att ytterligare 8 procent koldioxid avlägsnas genom kolsänkor eller andra tekniker för att minska mängden koldioxid.

Källa: EndsEurope


Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

Frankrike vill se ett förbud mot privata jetflyg

Avslöjanden om förmögna människors resor med privatjet och dess utsläpp har lett till kraftiga reaktioner i Frankrike. Frankrik...

Flygfotogen dyrare än flytande väte år 2030

Flygfotogen kommer sannolikt nå kostnadsparitet med flytande väte före år 2030 enligt en ny forskningsstudie.