""


Flera organisationer inom luftfartsområdet uppger att de genom en kombination av energieffektivisering, hållbara bränslen och operativa förändringar kan bli klimatneutrala 2050.

Det var i samband med presentationen av en färdplan för ett klimatneutralt flyg 2050 som representanter för fem organisationer inom luftfartsområdet uppgav att utsläppen av koldioxid från flyget aldrig kommer att nå 2019 års rekordnivåer.

Färdplanen utgår från att passagerarefterfrågan kommer att återhämta sig till pre-pandeminivåerna 2024 och öka med ungefär 1,4% per år mellan 2018 och 2050. Kostnaderna för att minska utsläppen väntas leda till högre biljettpriser och lägre efterfrågetillväxt än under ett business-as-usual-scenario, vilket dämpar efterfrågan.

Nya flygplansmodeller med effektivare motorer väntas minska utsläppen med 37 procent till 2050. Omkring 2035 väntas vätgasflygplan finnas tillgängliga för kortdistansflygningar, medan hybridelektriska teknologier bör sättas i trafik under perioden 2030 till 2035.

Hållbara bränslen väntas bidra med en sänkning av koldioxidutsläppen med 34 procent och ytterligare 12 procent genom att vidta åtgärder för att minska efterfrågan. På kort sikt väntas också effektivisering av flygvägar resultera i minskade utsläpp.

För att uppnå klimatneutralitet år 2050 krävs enligt färdplanen att ytterligare 8 procent koldioxid avlägsnas genom kolsänkor eller andra tekniker för att minska mängden koldioxid.

Källa: EndsEurope


Ryssland sonderar möjligheten att köpa stulna flygplan

Ryska flygbolag har samtalat med minst ett stort västerländskt leasingföretag om att använda statliga medel för att köpa några ...

EU:s drönarstrategi antagen - flygande taxi del av vardagen 2030

Europeiska kommissionen har antagit drönarstrategin 2.0 som anger en vision för den fortsatta utvecklingen av den europeiska...

Frankrike förbjuder flygtrafik på vissa sträckor

EU har gett grönt ljus till Frankrike att förbjuda inrikes kortdistansflygningar av miljöskäl på sträckor där restiden med tåg...