Flygbolag satsar på vätgas för att minska klimatpåverkan

""

Lågkostnadsbolaget Easyjet satsar på vätgasflyg för att uppnå nettonollutsläpp år 2050.

Easyjet satsar på utveckling av vätgasflygplan för att uppnå nollutsläpp, men konstaterar samtidigt att det finns en mängd tekniska hinder att lösa innan det finns färdigutvecklade vätgasflygplan att köpa på marknaden:

  • Vätgas är betydligt mer voluminöst än flygfotogen, vilket innebär att det kräver mer utrymme för lagring och därmed tar utrymme från passagerare.
  • För att förbli flytande måste vätgasen hållas vid en temperatur under minus 253 grader Celsius innan den övergår till gasform vid förbränning.
  • Eftersom vätgas brinner vid högre temperatur än flygfotogen måste flygplanet också anpassas för att klara extrem värme.
  • Ny infrastruktur för tankning och lagring behövs på flygplatserna.
  • Oklart om vätgasflygplan kan tankas med passagerare ombord.

 

Källa: EasyJet bets on hydrogen aircraft to end flight emissions – EURACTIV.com