""

Pandemistöd till Lufthansa, SAS och andra europeiska flygbolag har underkänts av EU-domstolen i rättsfall som initierats av Ryanair. 

Flygbolagen drabbades hårt ekonomiskt när reserestriktioner infördes för att hindra spridningen av covid-19. För att mildra den ekonomiska påverkan gav bland annat den tyska regeringen ett stöd till Lufthansa på 6 miljarder Euro. Statligt stöd utgick även till SAS från Sverige och Danmark. Enligt flera domar från Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) misstog sig Europeiska kommissionen när den gav grönt ljus till statligt stöd i denna form till flygbolag. Domstolen pekade framför allt på att kommissionen inte i tillräcklig utsträckning undersökt alternativen till statligt stöd.

Det är Ryanair som gått i spetsen för att överklaga kommissionens beslut om att tillåta stödet till flygbolagen. Ryanair anser att de nationella lufttrafikföretagen (flag carriers) har gynnats av de nationella regeringarna på bekostnad av Ryanair och andra lågkostnadsbolag. De menar att stödet snedvrider konkurrensen och därmed på sikt kommer att missgynna konsumenterna.

Källa: EU Court rules against Commission in Lufthansa state aid case – EURACTIV.com

EU court rules in favour of Ryanair in Italian state aid challenge – EURACTIV.com

CURIA - Documents (europa.eu)