Flygplan i solnedgång

 

Flyget står för omkring 3 procent av koldioxidutsläppen inom EU. Nivån väntas öka när flyget återhämtar sig efter covid-19. I en specialrapport från nättidningen Euractiv pekar olika beslutsfattare på att det finns ett behov av reglering på EU-nivå för att påskynda flygets omställning.

Flygets klimatpåverkan behöver minskas och nya hållbara bränslen som kan användas i befintliga flygplanstyper kan vara en framkomlig väg. Hållbara bränslen är dock dyrare än konventionella flygbränslen vilket gör dem mindre konkurrenskraftiga. Reglering på EU-nivå om krav på inblandning av hållbara bränslen är ett sätt att öka användningen uppger en EU-parlamentariker från Finland.

En annan pusselbit är översynen av direktivet om förnybar energi som anger vilka råvaror som får användas för framställning av hållbara bränslen. Kommissionen väntas snart presentera ett initiativ – ReFuelEU- som syftar till att öka mängden hållbart bränsle inom flyget. Inom EU finns även förslag att använda delar av intäkterna från EU:s handelssystem med utsläppsrätter för att stödja utvecklingen av hållbara flygbränslen.

Källa: Euroactiv


Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

Frankrike vill se ett förbud mot privata jetflyg

Avslöjanden om förmögna människors resor med privatjet och dess utsläpp har lett till kraftiga reaktioner i Frankrike. Frankrik...

Flygfotogen dyrare än flytande väte år 2030

Flygfotogen kommer sannolikt nå kostnadsparitet med flytande väte före år 2030 enligt en ny forskningsstudie.