Flygplan i solnedgång

 

Flyget står för omkring 3 procent av koldioxidutsläppen inom EU. Nivån väntas öka när flyget återhämtar sig efter covid-19. I en specialrapport från nättidningen Euractiv pekar olika beslutsfattare på att det finns ett behov av reglering på EU-nivå för att påskynda flygets omställning.

Flygets klimatpåverkan behöver minskas och nya hållbara bränslen som kan användas i befintliga flygplanstyper kan vara en framkomlig väg. Hållbara bränslen är dock dyrare än konventionella flygbränslen vilket gör dem mindre konkurrenskraftiga. Reglering på EU-nivå om krav på inblandning av hållbara bränslen är ett sätt att öka användningen uppger en EU-parlamentariker från Finland.

En annan pusselbit är översynen av direktivet om förnybar energi som anger vilka råvaror som får användas för framställning av hållbara bränslen. Kommissionen väntas snart presentera ett initiativ – ReFuelEU- som syftar till att öka mängden hållbart bränsle inom flyget. Inom EU finns även förslag att använda delar av intäkterna från EU:s handelssystem med utsläppsrätter för att stödja utvecklingen av hållbara flygbränslen.

Källa: Euroactiv


Ryssland sonderar möjligheten att köpa stulna flygplan

Ryska flygbolag har samtalat med minst ett stort västerländskt leasingföretag om att använda statliga medel för att köpa några ...

EU:s drönarstrategi antagen - flygande taxi del av vardagen 2030

Europeiska kommissionen har antagit drönarstrategin 2.0 som anger en vision för den fortsatta utvecklingen av den europeiska...

Frankrike förbjuder flygtrafik på vissa sträckor

EU har gett grönt ljus till Frankrike att förbjuda inrikes kortdistansflygningar av miljöskäl på sträckor där restiden med tåg...