Flygplansvinge

För första gången har ett luftfartsavtal slutits mellan EU och en gulfstat. I avtalet med Qatar ingår även sociala och miljömässiga aspekter.

Årligen flyger mer än sju miljoner passagerare mellan Qatar och EU, vilket sker inom ramen för 27 bilaterala avtal. Genom dessa avtal var direktflyg mellan Qatar och EU redan liberaliserade med undantag av en handfull länder. De nya avtalen inkluderar även skrivningar om sund konkurrens, miljö- och sociala frågor. Avtalet mellan EU och Qatar innehåller även en plattform för framtida samarbete gällande ett brett spektrum av luftfartsfrågor såsom säkerhet eller flygtrafikledning. Avtalet har tagits fram som en del av den europeiska luftfartsstrategin.

Avtalet innehåller följande punkter

  • En gradvis marknadsöppning under en femårsperiod till de EU-länder som ännu inte helt liberaliserat direktflyget mellan Qatar och EU: Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien och Nederländerna.
  • Bestämmelser om rättvis konkurrens med starka mekanismer för verkställighet för att undvika snedvridning av konkurrensen och missbruk som påverkar EU-flygbolagens verksamhet i EU eller i tredjeländer negativt.
  • Transparensbestämmelser i linje med internationella rapporterings- och redovisningsstandarder för att säkerställa skyldigheter respekteras fullt ut.
  • Bestämmelser om sociala frågor som förbinder parterna att förbättra social- och arbetspolitiken.
  • Ett forum för möten som tar itu med alla problem och eventuella meningsskiljaktigheter i ett tidigt skede, samt mekanismer för att snabbt lösa tvister.
  • Bestämmelser som underlättar affärstransaktioner, inklusive avskaffande av befintliga skyldigheter för EU-flygbolag att arbeta genom en lokal sponsor.

Källa: EU-kommissionen