EU förlänger undantag för att undvika “spökflygningar”

Flygplansvinge


Europeiska kommissionen har kommit överens om att förlänga ett undantag från reglerna för start och landning av flygplan i ytterligare sex månader.

Enligt slottidsreglerna måste flygbolagen använda minst 80 procent av de tilldelade slottiderna eller riskera att förlora dem under nästa kalenderår. När flygresandet minskade kraftigt i coronapandemins spår tvingades flygbolagen att genomföra tomma ”spökflygningar” för att uppfylla dessa administrativa kriterier. Därför infördes ett undantag från dessa regler, ett undantag som nu förlängs till 27 mars 2021.

Kommissionens beslut var sannolikt enkelt att fatta mot bakgrund av att flygbolag, flygplatser och slotskoordinatorer gemensamt förespråkade en förlängning av undantaget.

Slottider är en värdefull tillgång i flygbolagens verksamhet. I Kommissionens godkännande av ett tyskt stödpaket till Lufthansa ingick att företaget skulle släppa ett antal slottider på flygplatserna i Frankfurt och München.

Källa: Euractiv.com 


Yttrande över förslag om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter


Trafikanalys har yttrat sig över förslaget om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Myndigheten ser positivt på förslaget...

Yttrande över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslaget är komplext och har dessutom...

Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbeta...