Flygplansvinge


Europeiska kommissionen har kommit överens om att förlänga ett undantag från reglerna för start och landning av flygplan i ytterligare sex månader.

Enligt slottidsreglerna måste flygbolagen använda minst 80 procent av de tilldelade slottiderna eller riskera att förlora dem under nästa kalenderår. När flygresandet minskade kraftigt i coronapandemins spår tvingades flygbolagen att genomföra tomma ”spökflygningar” för att uppfylla dessa administrativa kriterier. Därför infördes ett undantag från dessa regler, ett undantag som nu förlängs till 27 mars 2021.

Kommissionens beslut var sannolikt enkelt att fatta mot bakgrund av att flygbolag, flygplatser och slotskoordinatorer gemensamt förespråkade en förlängning av undantaget.

Slottider är en värdefull tillgång i flygbolagens verksamhet. I Kommissionens godkännande av ett tyskt stödpaket till Lufthansa ingick att företaget skulle släppa ett antal slottider på flygplatserna i Frankfurt och München.

Källa: Euractiv.com