EU-domstol stödjer Ryanair i fall mot KLM och TAP gällande statsstöd

""


Europas näst högsta domstol ger Ryanair en sällsynt framgång i flygbolagets kamp mot ekonomiskt stöd till flygbolag i coronapandemins spår.

Europeiska unionens tribunal upphäver kommissionens beslut att godkänna det nederländska och portugisiska ekonomiska stödet till flygbolagen KLM respektive TAP på grund av bristande motivering från kommissionens sida. Stödet till räddningsaktionen för KLM uppgick till 3,4 miljarder Euro respektive 1,2 miljarder till TAP.

Ryanair välkomnade beslutet och upprepade sitt motstånd mot den nationella prestige som tar sig uttryck genom stödpaket till de egna nationella flygbolagen. KLM menade att tribunalens beslut inte för närvarande får några konsekvenser eftersom det utbetalade statliga stödet inte behöver återbetalas förrän Europeiska kommissionens konkurrensmyndighet har en chans att titta på sitt beslut.

Ryanair har så här långt tagit 16 olika fall gällande statsstöd till domstol under coronapandemin, men detta är första gången de når framgång.

Källa: Euroactive


Yttrande över förslag om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter


Trafikanalys har yttrat sig över förslaget om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Myndigheten ser positivt på förslaget...

Yttrande över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslaget är komplext och har dessutom...

Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbeta...