""


Europas näst högsta domstol ger Ryanair en sällsynt framgång i flygbolagets kamp mot ekonomiskt stöd till flygbolag i coronapandemins spår.

Europeiska unionens tribunal upphäver kommissionens beslut att godkänna det nederländska och portugisiska ekonomiska stödet till flygbolagen KLM respektive TAP på grund av bristande motivering från kommissionens sida. Stödet till räddningsaktionen för KLM uppgick till 3,4 miljarder Euro respektive 1,2 miljarder till TAP.

Ryanair välkomnade beslutet och upprepade sitt motstånd mot den nationella prestige som tar sig uttryck genom stödpaket till de egna nationella flygbolagen. KLM menade att tribunalens beslut inte för närvarande får några konsekvenser eftersom det utbetalade statliga stödet inte behöver återbetalas förrän Europeiska kommissionens konkurrensmyndighet har en chans att titta på sitt beslut.

Ryanair har så här långt tagit 16 olika fall gällande statsstöd till domstol under coronapandemin, men detta är första gången de når framgång.

Källa: Euroactive


EU-utskott önskar skärpningar för flyget inom utsläppshandeln


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har godkänt Europeiska kommissionens förslag till...

Trängselavgifter inom den svenska luftfarten


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över rapporten "Trängselavgifter inom den svenska luftfarten". Transportstyrelsen har...

Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian om flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller. I denna föreslås...