""


Europas näst högsta domstol ger Ryanair en sällsynt framgång i flygbolagets kamp mot ekonomiskt stöd till flygbolag i coronapandemins spår.

Europeiska unionens tribunal upphäver kommissionens beslut att godkänna det nederländska och portugisiska ekonomiska stödet till flygbolagen KLM respektive TAP på grund av bristande motivering från kommissionens sida. Stödet till räddningsaktionen för KLM uppgick till 3,4 miljarder Euro respektive 1,2 miljarder till TAP.

Ryanair välkomnade beslutet och upprepade sitt motstånd mot den nationella prestige som tar sig uttryck genom stödpaket till de egna nationella flygbolagen. KLM menade att tribunalens beslut inte för närvarande får några konsekvenser eftersom det utbetalade statliga stödet inte behöver återbetalas förrän Europeiska kommissionens konkurrensmyndighet har en chans att titta på sitt beslut.

Ryanair har så här långt tagit 16 olika fall gällande statsstöd till domstol under coronapandemin, men detta är första gången de når framgång.

Källa: Euroactive


Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

Frankrike vill se ett förbud mot privata jetflyg

Avslöjanden om förmögna människors resor med privatjet och dess utsläpp har lett till kraftiga reaktioner i Frankrike. Frankrik...

Flygfotogen dyrare än flytande väte år 2030

Flygfotogen kommer sannolikt nå kostnadsparitet med flytande väte före år 2030 enligt en ny forskningsstudie.