Drönare levererar paket Foto:Mostphotos

Europeiska kommissionen har antagit drönarstrategin 2.0 som anger en vision för den fortsatta utvecklingen av den europeiska drönarmarknaden. Strategin beskriver hur Europa kan bedriva storskalig kommersiell drönarverksamhet samtidigt som den erbjuder nya möjligheter inom sektorn att utveckla innovativa tjänster.

Drönare utför redan idag en lång rad angelägna uppgifter såsom att undersöka infrastruktur och oljespill. Dessutom pågår framgångsrika försök med exempelvis medicinska leveranser. Implementeringen av "U-space" i januari 2023, ett europeiskt system som är unikt i världen för att hantera drönartrafik på ett säkert sätt, kommer att lägga grunden för ökad verksamhet.

Strategin identifierar att följande typ av service kommer att bli en del av den europeiska vardagen år 2030:

  • Räddningstjänst, kartläggning, avbildning, inspektion och övervakning inom tillämpliga rättsliga ramar av civila drönare, samt akut leverans av små försändelser, såsom biologiska prover eller läkemedel.
  • Innovativa ”air Mobility-tjänster”, såsom flygtaxi, som tillhandahåller reguljära transporttjänster för passagerare, initialt med en pilot ombord, men med målsättningen att helt automatisera verksamheten.

Kommissionen kommer nu att inleda arbetet med strategins 19 operativa, tekniska och finansiella flaggskeppsåtgärder för att bygga rätt reglerande och kommersiell miljö för morgondagens drönarluftrum och marknad.

Källa: Drone Strategy: Creating a large-scale European drone market (europa.eu)

 


Ryssland sonderar möjligheten att köpa stulna flygplan

Ryska flygbolag har samtalat med minst ett stort västerländskt leasingföretag om att använda statliga medel för att köpa några ...

Frankrike förbjuder flygtrafik på vissa sträckor

EU har gett grönt ljus till Frankrike att förbjuda inrikes kortdistansflygningar av miljöskäl på sträckor där restiden med tåg...

Arlanda flygplats - en plan för framtiden

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över utredningen Arlanda flygplats - en plan för framtiden. Utredarens uppdrag var att ta...