Coronapandemin och brexit ökar förhoppning om reformering av EU:s luftrum

Uppställning av flygplan

 

Europeiska Kommissionen avser att utnyttja ett försenat avtal om coronapandemins inverkan på luftfarten och brexit för att uppdatera EU:s åldrande flygtrafikledningssystem.

Utrullningen av ”Single European Sky” som syftar till att effektivisera det europeiska luftrummet har drabbats av ständiga förseningar på grund av motsträviga medlemsstater. Det finns både ekonomiska och klimatmässiga orsaker att försöka komma vidare med ”Single European Sky”. Kostnaderna för flygförseningar beräknades uppgå till sex miljarder Euro år 2019 och 11,6 miljoner megaton utsläpp av koldioxid uppskattas ha orsakats av luftrumsrelaterade problem.

Kommissionen ser att det minskade flygresandet under coronapandemin utgör ett gyllene tillfälle att genomföra uppdateringar av systemen. Genom brexit avlägsnas dessutom stötestenen Gibraltar som vid upprepade tillfällen satt käppar i hjulen. Transportkommissionären Adina Vălean uppmanade Europaparlamentet och Europeiska rådet att hantera frågan skyndsamt när Storbritannien inte längre kan blockera frågan.

En implementering av ”Single European Sky” uppskattas kunna reducera flygets utsläpp av koldioxid med 10 procent.

Källa: Euractiv.com och EU-kommissionen.

 


Yttrande över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslaget är komplext och har dessutom...

Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbeta...