Barcelona kräver förbud mot korta flygningar

Uppställning av flygplan

Ledningen för Barcelona stad kräver att korta flygningar som kan ersättas med tågresor ska förbjudas. Det tillsammans med hårdare beskattning av flyg och sjöfart är en del av den klimatnödplan som staden nyligen antog.

Barcelona är den första staden inom EU att ställa denna typ av krav på begränsningar för flyget. Staden konstaterar att stadens flygplats och hamn årligen genererar 12,9 miljoner ton koldioxid, vilket är fyra gånger så mycket som staden själv. Att flyga från Barcelona till Madrid skapar 12 gånger så mycket föroreningar som motsvarande resa med tåg.

Den spanska flygplatsoperatören AENA ifrågasätter om det är praktiskt möjligt att stoppa kortdistansflygningar. De menar att verksamheten ytterst styrs av EU-förordningar och att de inte ger behörighet att begränsa specifika flygningar.

Källa: EndsEurope.com


Vilka möjligheter har elflyget?


Hur vi ska bromsa den pågående utvecklingen av ökade koldioxidutsläpp och den klimatpåverkan som dessa medför har redan tidigar...

Utvecklingen av elflyg ska analyseras


Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om eldrivna flygplan.

Nio medlemsstater efterlyser europeiska initiativ på flygskatteområdet


Finansministrarna från nio medlemsstater önskar att den tillträdande Kommissionen ska ta lägga fram ett förslag till EU-initiat...