Barcelona kräver förbud mot korta flygningar

Uppställning av flygplan

Ledningen för Barcelona stad kräver att korta flygningar som kan ersättas med tågresor ska förbjudas. Det tillsammans med hårdare beskattning av flyg och sjöfart är en del av den klimatnödplan som staden nyligen antog.

Barcelona är den första staden inom EU att ställa denna typ av krav på begränsningar för flyget. Staden konstaterar att stadens flygplats och hamn årligen genererar 12,9 miljoner ton koldioxid, vilket är fyra gånger så mycket som staden själv. Att flyga från Barcelona till Madrid skapar 12 gånger så mycket föroreningar som motsvarande resa med tåg.

Den spanska flygplatsoperatören AENA ifrågasätter om det är praktiskt möjligt att stoppa kortdistansflygningar. De menar att verksamheten ytterst styrs av EU-förordningar och att de inte ger behörighet att begränsa specifika flygningar.

Källa: EndsEurope.com


Yttrande över förslag om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter


Trafikanalys har yttrat sig över förslaget om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Myndigheten ser positivt på förslaget...

Yttrande över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslaget är komplext och har dessutom...

Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbeta...