Uppställning av flygplan

Ledningen för Barcelona stad kräver att korta flygningar som kan ersättas med tågresor ska förbjudas. Det tillsammans med hårdare beskattning av flyg och sjöfart är en del av den klimatnödplan som staden nyligen antog.

Barcelona är den första staden inom EU att ställa denna typ av krav på begränsningar för flyget. Staden konstaterar att stadens flygplats och hamn årligen genererar 12,9 miljoner ton koldioxid, vilket är fyra gånger så mycket som staden själv. Att flyga från Barcelona till Madrid skapar 12 gånger så mycket föroreningar som motsvarande resa med tåg.

Den spanska flygplatsoperatören AENA ifrågasätter om det är praktiskt möjligt att stoppa kortdistansflygningar. De menar att verksamheten ytterst styrs av EU-förordningar och att de inte ger behörighet att begränsa specifika flygningar.

Källa: EndsEurope.com


Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

Frankrike vill se ett förbud mot privata jetflyg

Avslöjanden om förmögna människors resor med privatjet och dess utsläpp har lett till kraftiga reaktioner i Frankrike. Frankrik...

Flygfotogen dyrare än flytande väte år 2030

Flygfotogen kommer sannolikt nå kostnadsparitet med flytande väte före år 2030 enligt en ny forskningsstudie.