Flygplansmotor


Airbus har avslöjat nya detaljer kring ett nytt propellerdrivet regionalflygplan inom ramen för sin vätgassatsning.

I september 2020 berättade Airbus att de utvecklar ett vätgasdrivet kommersiellt flygplan med planerad marknadsintroduktion 2035. Nu avslöjar flygplanstillverkaren att de arbetar med tre koncept: ett propellerdrivet regionalflygplan, ett flygplan för kort till medellång distans och ett flygplan med så kallat blended wing body design (BWB). BWB medför att lastutrymmet blir större än i en konventionellt utformad flygplansmodell. År 2025 kommer flygplanstillverkaren besluta vilken design som de kommer att fokusera på i den fortsatta utvecklingen.

Airbus utvecklade propellerkonceptet något genom att berätta att det innebär att varje vinge utrustas med tre fristående enheter som driver propellrarna. Dessa fristående enheter ska innehålla allt flytande väte, bränsleceller, propellerblad och elektronik som behövs för att lyfta flygplanet.

Att utveckla nya flygplan är mycket kostsamt. Frankrikes regering satsar flera miljarder euro inom ramen för sitt covid-19-stimulanspaket till flygindustrin. Ett villkor för att ta del av stödet är dock att det delvis används för att utveckla utsläppsfria flygplan. En annan möjlig finansieringskälla är att använda medel från EU:s återvinningsfond på 750 miljarder euro.

Källa: Euractiv.com